Iedereen heeft wel eens te maken met ongedierte. Misschien is het ongedierte weer vanzelf weggegaan, maar vaak kan dit ook uitlopen op een plaag met vergaande gevolgen.
 
Om een plaag effectief en goed te bestrijden dient u vaak een professionele bestrijder in te schakelen. AvS Ongediertebestrijding helpt u om uw plaag te bestrijden, maar ook om preventieve maatregelen te treffen. Wij komen graag bij u langs om een passend advies te geven en de bestrijding met u door te spreken.
 
Naast advies op het gebied van ongediertebestrijding, informeren wij u ook graag op het gebied van vogelafschrikking en gewasbescherming. Wij zijn door een brede expertise en goed opgeleide profesionals in staat een oplossing te bieden voor de ontstane problemen.

      AvS ongediertebestrijding bestrijdt voor bedrijven en particulieren. Dit gebeurt door inspectie, wering (afwerende maatregelen), verbeteren van ongunstig leef- of vochtklimaat en directe bestrijding. Een groot aantal ongedierte welke wij bestrijden, kunt u op onze website vinden.

Wij werken per opdracht of via een onderhoudscontract. Veel bedrijven waar een verhoogd risico op een ongedierteplaag aanwezig is zoals bakkerijen, ziekenhuizen, restaurants, supermarkten en winkelcentra, kiezen voor onze dienstverlening op contractbasis.

Omdat het bestrijden van ongedierte en de daarbij behorende middelen aan strikte regelgeving onderhevig is, zijn onze professionals opgeleid in de daarvoor benodigde vakbekwaamheden via de daarvoor bestemde opleidings- instituten en kenniscentra. Natuurlijk vindt jaarlijkse bijscholing plaats op het gebied waar dit volgens regel- en wetgeving verplicht is.